Logga 5tips

Är formblåsning en farlig tillverkningsmetod?

2016-03-12 · Denna artikel finns i gruppen Formblåsning

Plaster är inte helt ofarliga, det är de flesta medvetna om. Samtidigt så händer det en hel del inom utvecklingen av plastsorter och inom tillverkningen av plastprodukter. Man skapar nya plastformler och använder sig av moderna maskiner som gör att produkterna blir säkrare både för den som tillverkar och för slutkonsumenten. Med formblåsning så tillverkar man en rad viktiga föremål som till exempel flaskor. Formblåsningen påminner lite om glasblåsning, men på många sätt och vis så är det säkrare att blåsa plast än att blåsa glas.

En flaska blir till med formblåsning

Om vi ser på en av samhällets vanligaste plastprodukter, nämligen PET-flaskan, så har den en tillverkningsprocess som går ut på att en maskin pressar ut flytande plastmassa i en form för att sedan stelna och bli till den färdiga flaskan. Idag så kan man använda sig av lite olika typer av plastsammansättningar för den här produkten vilket konsumenter märker då de tar i flaskan som kan vara mer eller mindre mjuk och ha olika färgton.

När man formblåser en flaska så är det inte så att en person kommer att utsätta sig för faran med brännhet plastmassa och en form som kläms igen med stor kraft. Genom att använda sig av datorprogram så ser man till att ingen människa befinner sig alltför nära själva formgivningen. Det här kan man inte göra då man blåser glas på traditionellt vis och därmed så kan man säga att formblåsningen är en bra mycket säkrare formgivningsmetod där man inte behöver komma i närheten av den heta massan.

petflaska

Gifter

I och med att plastprodukterna formas inuti maskiner och att man som operatör inte behöver stå alltför nära så kan man även undvika att utsättas för gifter och farliga medel som kan vara en del av processen. Det blir inte tal om farliga ångor så som är fallet med andra tillverkningsmetoder där man måste jobba hands on. Dessutom så kan man sköta felsökning och reparation på avstånd och använda sig av robotar då man ändå måste komma till och röra vid de olika delarna som ingår i tillverkningsprocessen.
Formblåsningen är inte en farlig tillverkningsmetod och den blir bara säkrare och säkrare allteftersom utvecklingen av nya maskiner och arbetsmetoder går framåt.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.