Logga 5tips

5 tips för dig som behöver läkarintyg klass 8

2020-05-16 · Denna artikel finns i gruppen Hälsa, Övrigt

Med behörigheten fartygsbefäl klass 8 inre fart kan du jobba som befälhavare på ett svenskt handelsfartyg i inre fart. Denna behörighet gäller för en bruttodräktighet om högst 70 och kan sökas när du har uppfyllt vissa krav. För att få behörigheten måste du också ha ett läkarintyg klass 8. Här är 5 tips för dig som behöver intyget.

  • Vänd dig till klinik som erbjuder läkarintyg klass 8

Innan du kan ansöka om behörighet behöver du vända dig till en klinik som kan undersöka dig och intyga att du är lämplig för dina kommande uppgifter till sjöss. De ger dig ett läkarintyg för sjöfolk för nivå 8, det vill säga inre fart. Inre fart innebär att behörigheten gäller högst en nautisk mil från platser där fartyget kan söka skydd. I Sverige gäller det också fart i Kalmarsund och i Öresund.

Det är viktigt att du vänder dig till en klinik som förstår vad intyget ska täcka och hur det ska ställas ut. De bör ha erfarenhet av att hjälpa till med läkarintyg klass 8 för att det ska bli rätt. Det här säkrar också att du kan bli klar med ditt intyg snabbt då kliniken utför undersökningen på ett effektivt sätt.

  • Se till att ditt intyg inte är för gammalt!

När du väl får ett läkarintyg för sjöfolk är det giltigt under två års tid. Om intyget du har är äldre än så bör du boka in en tid för att skapa ett nytt. Ditt gamla intyg kommer med största sannolikhet inte att godtas och det är bara slöseri med tid att försöka använda det ändå.

  • Du måste ha ett läkarintyg också vid förnyelse

Det är inte bara den som ansöker om behörighet första gången som måste visa upp läkarintyg klass 8. När du ska förnya din behörighet krävs det också ett nytt läkarintyg. Det beror på att intyget visar att din syn och hörsel är tillräckligt god för att du ska vara säker i din arbetsroll. Det här är ju sådant som kan förändras och därför är det viktigt med ny kontroll och nytt intyg.

  • Boka in undersökningen i god tid!

Tänk på att kliniker som ger läkarintyg för sjöfolk också ger intyg för körkort, visum och mer. Det kan vara fullt upp just när du behöver ditt intyg. Chansa därmed inte på att det kommer att finnas tid för dig i sista sekund. Var ute i god tid och boka in ett datum för undersökning som innebär att du slipper stressa.

  • Ta med allt som du behöver till undersökningen

Om du är osäker på vad du ska ha med dig till din undersökning och hur du ska förbereda dig för den ska du kontakta kliniken och fråga om detta. Det kan ju vara så att du behöver ett visst intyg från din allmänläkare till exempel för sjukdomar som diabetes.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.